Kärnkraft och elförsörjningen

Sverige kommer de närmaste åren behöva ett stort tillskott av elkraft om man ska klara av de högt ställda klimatpolitiska målen. Hur denna elkraft ska kunna produceras är ännu oklart. Nybyggnation av vindkraft ger så klart ett tillskott till den totala produktionen. Men faktum är att vindkraft idag bara är en mycket liten del av denna totala elkraft som produceras. Skulle den kärnkraft som finns idag avvecklas skulle den i praktiken inte kunna ersättas av vindkraft inom en överskådlig framtid.

Vattenkraften står för en betydligt större del av den svenska elförsörjningen än vindkraften. (Vattenkraft står för ca 40% av elproduktionen i Sverige medan vindkraften står för strax äver 10% av produktionen. Källa 2016 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/energi/)

Inte heller vattenkraft ses som en trovärdig ersättare till kärnkraften, detta eftersom att vattenkraften redan är väl utbyggd på de ställen i landet där den lämpar sig allra bäst.

Kds partiledare Ebba Busch Thor gjorde mitt i valrörelsen ett uppmärksammat utspel angående kärnkraften. I en debatt i DN gjorde hon en markant vändning mot Kds tidigare bedrivna politik. Ebba Busch Thor uttalade att Sveriges industri kommer behöva en stor mängd fossilfri energi de kommande åren om de klimatpolitiska målen ska ha en chans att infrias. Trots att Busch Thor direkt fick mothugg från partiets egen energipolitiska talesperson så tycks Kds nya politik öppna upp för ett fortsatt användande av kärnkraft i Sverige. Får KD som de vill så kommer det bli möjligt att förlänga livstiden på befintliga kärnkraftverk. Partiet öppnar till och med upp för en möjlighet att bygga nya reaktorer på befintliga platser.

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/kd-oppnar-for-mer-karnkraft-far-mothugg-inom-egna-partiet-6926064

Vår åsikt är att kärnkraft inte är den bästa lösningen för världen. På kort och medellång sikt är den dock den enda lösningen för att få bukt med ett än värre problem, nämligen de fossila utsläppen. Växthusgaserna är ett större problem för planeten och ett större hot mot mänskligheten än riskerna med kärnkraften utgör enligt vår mening. För att klara av klimatmålen så måste vi få en mycket större tillgång till billig elkraft. För att producera elkraft i den mängd som kommer behövas finns i dagsläget bara en lösning och det är kärnkraften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *