Elbilarna tar över

Elbil som laddas i Amsterdam

Rubriken kanske är något överdriven men efter att ha läst en artikel i the Guardian så är vi ganska optimistiska för framtiden. Förutom positiva framtidsbilder redogör även artikeln för en del hot som kan sakta ner utvecklingen mot en övergång från fossildrivna till eldrivna bilar.

I artikeln konstateras att dagens försäljning av elbilar till en del är beroende av statliga subventioner som finns i en mängd länder. Om utvecklingen kommer fortsätta som den gör nu så kommer emellertid de rena subventionerna i praktiken kunna tas bort redan någon gång mellan år 2025-2030. Att subventionerna då inte längre kommer behövas beror på den fantastiska utveckling som sker inom batteriområdet. Om utvecklingen fortsätter som den gjort hittills så kommer batterierna vara så pass billiga om ett antal år att en bensindriven bil kommer kosta lika mycket som en eldriven bil. När priset blir likvärdigt finns det ingen ekonomisk anledning att inte välja en elbil eftersom de tack vare billig milkostnad och låga reparationskostnader slår fossildrivna bilar med hästlängder.

För att hjälpa miljön och elbilarna på vägen så lyft betydelsen av höjda skatter på fossila bränslen fram. Bensindrivna bilar, och särskilt stora sådana tär på vår miljö och bidrar till växthuseffekten. Idag får man inte betala för den fulla skada ens bil gör på miljön, skulle bensinpriserna stiga till en nivå som motsvarar skadan av miljöutsläppet så skulle elbilen snabbt bli ett mer attraktivt val.

Många länder har redan i dag förmåner för ägare av elbilar som till exempel: Skattereduktioner, undantag från vägtullar, gratis parkering eller till och med dedikerade parkering. Studien som citeras i artikeln konstaterar att det åtminstone i stadsområden redan idag är billigare och mer praktiskt att äga en elbil än en motsvarande bil som drivs av ett icke-förnybart bränsle. Tänk vilken fantastisk framtid vi går till mötes! Det ska bli spännande att följa utvecklingen de närmaste åren.