Kärnkraft och elförsörjningen

Sverige kommer de närmaste åren behöva ett stort tillskott av elkraft om man ska klara av de högt ställda klimatpolitiska målen. Hur denna elkraft ska kunna produceras är ännu oklart. Nybyggnation av vindkraft ger så klart ett tillskott till den totala produktionen. Men faktum är att vindkraft idag bara är en mycket liten del av denna totala elkraft som produceras. Skulle den kärnkraft som finns idag avvecklas skulle den i praktiken inte kunna ersättas av vindkraft inom en överskådlig framtid.

Vattenkraften står för en betydligt större del av den svenska elförsörjningen än vindkraften. (Vattenkraft står för ca 40% av elproduktionen i Sverige medan vindkraften står för strax äver 10% av produktionen. Källa 2016 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/energi/)

Inte heller vattenkraft ses som en trovärdig ersättare till kärnkraften, detta eftersom att vattenkraften redan är väl utbyggd på de ställen i landet där den lämpar sig allra bäst.

Kds partiledare Ebba Busch Thor gjorde mitt i valrörelsen ett uppmärksammat utspel angående kärnkraften. I en debatt i DN gjorde hon en markant vändning mot Kds tidigare bedrivna politik. Ebba Busch Thor uttalade att Sveriges industri kommer behöva en stor mängd fossilfri energi de kommande åren om de klimatpolitiska målen ska ha en chans att infrias. Trots att Busch Thor direkt fick mothugg från partiets egen energipolitiska talesperson så tycks Kds nya politik öppna upp för ett fortsatt användande av kärnkraft i Sverige. Får KD som de vill så kommer det bli möjligt att förlänga livstiden på befintliga kärnkraftverk. Partiet öppnar till och med upp för en möjlighet att bygga nya reaktorer på befintliga platser.

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/kd-oppnar-for-mer-karnkraft-far-mothugg-inom-egna-partiet-6926064

Vår åsikt är att kärnkraft inte är den bästa lösningen för världen. På kort och medellång sikt är den dock den enda lösningen för att få bukt med ett än värre problem, nämligen de fossila utsläppen. Växthusgaserna är ett större problem för planeten och ett större hot mot mänskligheten än riskerna med kärnkraften utgör enligt vår mening. För att klara av klimatmålen så måste vi få en mycket större tillgång till billig elkraft. För att producera elkraft i den mängd som kommer behövas finns i dagsläget bara en lösning och det är kärnkraften.

Välkommen till vår nya sida

Hej och välkomna till våra nya sida, HugoSophia.com. Vi som står bakom sidan heter Sophia och Hugo. Vi är två ingenjörer med stort intresse för ny teknik. Vi startade denna blogg eftersom vi båda brinner för elteknik i allmänhet och eldrivna fordon i synnerhet. Vår tanke är att med denna sida lyfta fram elektriciteten som det fantastiska under det faktiskt är. Elektriciteten har en gång revolutionerat världen och nu tack vare nya bättre batterier så är den på väg att göra det igen. Växthuseffekten är vår tids största utmaning, men tack vare elektriciteten så har vi ett verktyg att bekämpa den.

Eldrivna fordon och andra maskiner släpper inte ut några växthusgaser eller smutsiga partiklar. Eldriven teknik är ren och fantastik häftig. Vi tänker därför på denna sida lyfta fram ny teknik och innovation som har potential att göra världen till en bättre plats att leva på. Vi kommer diskutera aktuella ämnen och kanske så småningom testa elektriska prylar och fordon.

Eftersom vi har fullt upp med våra karriärer, familjer och fritidssysselsättningar så kommer vi uppdatera sidan när tid blir över. Så räkna med att det kan bitvis vara lång tid mellan inläggen. Men håll ut, vi hoppas ni kommer tycka att det blir givande läsning! Vi tar även gärna emot gästinlägg inom ämnet! Om du är intresserad att skriva ett inlägg till vår sida hör gärna av dig. Författaren får givetvis sitt namn publicerat.

Testa ett elfordon idag

En fråga man ofta hör är hur man som individ kan bidra till en bättre och mer miljövänlig värld. De två största utsläppsbovarna för en genomsnittlig svensk är dels köttet vi äter och dels alla transporter vi måste göra för att ta oss till jobb, skola, fritidsaktiviteter med mera. Det man kan göra för miljön som ger mest effekt är alltså att dra ner på sin köttkonsumtion samt att dra ner på transporterna eller göra dem mer miljövänliga helt enkelt.

Det bästa man kan göra för att minska utsläppen från sina fordon är att gå över till att gå eller cykla. Men eftersom det oftast inte är möjligt att helt skippa bilen eller mopeden så är det näst bästa alternativet för miljön att köpa ett eldrivet fordon. Elbilar och elmopeder är något alldeles extra, det märker man när man testar dem. De är coola, tysta och smidiga. Elmopeder och elbilar kostar så klart mer än de bensindrivna alternativen. Därför får man ha respekt för att man kanske inte har plånboken för ett elfordon. I många hushåll tror vi dock att möjligheten finns, det handlar bara om att prioritera. Vi brukar därför uppmuntra folk att testköra den där Teslan eller elmopeden. När man väl provkört ett elfordon så är man såld! Här kan du läsa tester om de bästa elmopederna http://www.elmopedinfo.se för inspiration om vilka du vill provköra! Elbilar är fortfarande relativt dyra men det finns mopedbilar som ett billigare första steg. I en nära framtid tror vi på betydande prissänkningar även på elbilarna.

Elcykeln, inte att förglömma