Delningsekonomin

Även om elbilar nu tycks komma att bli standard i en inte allt för avlägsen framtid så kanske det inte räcker för att rädda miljön. Om miljarder människor ska ha sin egen elbil så kommer omställningen lägga en tung börda på ett redan överbelastat jordklot. Bilarna innehåller en mängd material som är mycket svårt att utvinna utan att på något sätt skada jorden. Inte minst batterierna utgör ett stort problem vad det gäller massproduktion av elfordon. Ska vi kunna tillverka miljoner eller till och med miljarder med nya elbilar så krävs att gigantiska mängder kobolt tas upp ur marken. Utvinningen av kobolt skadar redan idag miljö och människor, inte minst i Afrika där de största fyndigheterna finns. Att utvinna råvaror till elfordonen kommer även i sig resultera i utsläpp av stora mängder koldioxid. Även senare steg i produktionsprocessen av till exempel elbilar kommer oundvikligen ge upphov till nya utsläpp. Det gäller därför att världen inser att det inte bara gäller att gå över till elfordon så fort som möjligt. Ett måste är också att vi ändrar hela vårt konsumtionstänk. Om vi ska kunna överleva på den här planeten så måste vi lära oss att bättre dela på de gemensamma resurser vi har. Här kommer delningsekonomin in i bilden.

Delningsekonomi har sedan några år varit ett ord på mångas läppar. Men vad betyder då delningsekonomi? Delningsekonomi kan ha olika vida definitioner beroende på vem du frågar. Vi anser att man med fördel kan sträcka ut begreppet ganska långt. Ett exempel på ett väl fungerande koncept är det att dela på bil i en så kallad bilpool. I en bilpool kan medlemmarna vara med att dela på en eller ett antal bilar. Detta är perfekt för familjer eller personer som inte behöver använda bilen dagligen men som ändå några gånger i veckan eller månaden har behov av att använda en bil. I ett vidare perspektiv anser vi att även uber är ett exempel på delningsekonomin. Det är faktiskt kanske miljövänligt att välja att åka uber istället för att ha en egen bil. En chaufför som kör sin uberbil regelbundet bidrar till att bilen som resurs verkligen utnyttjas maximalt. Själva systemet med uber är ju också smått genialiskt eftersom det det väljer den bil som är absolut närmast från en stor mängd chaufförer. Tänk hur det varit tidigare när man varit tvungen att ringa till ett enskilt taxibolag och det fått skicka en bil som kanske inte alls var speciellt nära din position.

Vår vision för framtiden är en delningsekonomi för fordon där ingen behöver äga sitt eget fordon utan där fordonen kan hyras för bara den tid de behövs. Tänk dig själv om det finns fullt med gemensamma fordon runt omkring oss och vi med hjälp av en app a la uber kan tillkalla närmast möjliga lediga fordon. Elbilarna och elmopederna är självklart självkörande så det behövs inte någon stackars chaufför ska behöva sitta i dem och vänta på kunder. Används inte fordonet för tillfället, ja då kör de bara in till vägkanten och väntar där tills det behövs. Denna typ av delningssystem finns redan i USA i liten skala. Där är det till exempel möjligt att hyra en elscooter med hjälp av en app. Någon frilansande person kör då snabbt scootern till dig. Men det är så klart först när fordonen blir självkörande som man kan få ner kostnaderna så pass mycket att det inte längre kommer vara intressant att äga ett eget fordon.