Plan B för klimatet?

Huvudspåret för att kämpa mot klimatförändringarna ligger fortfarande i att minska våra utsläpp av växthusgaser. Men allt eftersom de mål som sattes i Parisfördraget tycks vara allt mer omöjliga att uppnå, så börjar allt fler fråga sig om det finns några alternativa sätt att rädda klimatet på. Kan man på något annat sätt kyla jorden eller åtminstone bromsa den tilltagande temperaturökningen?

Geoengineering

Geoengineering har, vad jag vet, inte idag något motsvarande begrepp i svenska språket. Vad geoengineering inom klimatområdet handlar om är helt enkelt att på ett storskaligt sätt manipulera klimatet. I detta fall i syfte att motverka de effekter som våra utsläpp av växthusgaser har fått och fortsätter orsaka för klimatet.

Introducera solreflekterande partiklar till atmosfären

Idén att skjuta upp miljontals eller miljarder partiklar upp i atmosfären för att reflektera bort en del av solljuset, och därmed värmen, har funnits ett tag. Förmodligen kommer inspirationen från de företeelser man kunnat observera vid stora vulkanutbrott. Vid ett vulkanutbrott så spyr vulkanen ut stora mängder sotpartiklar som under en period lägger sig i atmosfären och effektiv blockerar solljuset från att nå jorden. Vid stora vulkanutbrott har man faktiskt i vissa fall kunnat observera en effekt på hela jordens temperatur. Genom långvariga utbrott där partiklarna stannar kvar i atmosfären under en längre tid så har man alltså sett att hela jorden tillfälligtvis blivit lite kallare. Tack vare att partiklarna har blockerat en andel av solljuset från att nå jordens yta så har en kylande effekt skapats.

Vad man talar om är att helt enkelt spruta upp olika aerosola ämnen i atmosfären. Att göra detta så det ger märkbar effekt är självklart ett mycket stort, tidskrävande och kostsamt projekt. Dock är det ett relativt litet projekt jämfört med all den koldioxid vi har pumpat upp i atmosfären så här långt. Att få upp aerosoler som kommer göra skillnad i att reflektera bort solljus är allt inte på långa vägar så omfattande som att pumpa ut den koldioxid som idag ger en motsvarande temperaturhöjande effekt på klimatet.

Mer plankton till havet

En annan ide inom geoengineering är att tillföra mer plankton till havet. Plankton lever nämligen av koldioxid. Genom att plantera ut ett livskraftigt plankton som förökar sig i världshaven så kan man snabbt binda mer koldioxid i haven. Genom att haven suger åt sig en del av koldioxiden så sänks halterna i atmosfären. Genom att sänka nivån på koldioxid i luften så minskar man därmed också den pågående växthuseffekten.

Problem

De typer av lösningar som diskuterats ovan kommer också med stora problem. Det finns tillexempel farhågor för att man idag inte fullt ut kan överblicka konsekvenserna av att sätta igång projekt som dessa. När väl lösningarna börjar rullas ut kan de vara omöjliga att stoppa, de kan i värsta fall bli självförstärkande över tid. Man kan idag inte med säkerhet säga vilka konsekvenser vi kan förvänta oss gällande exempelvis människors hälsa om man skulle släppa ut konstgjorda partiklar i atmosfären. Ej eller om haven skulle fyllas med en genmanipulerad koldioxidslukande plankton.

Sannolikt skulle dessa lösningar även kunna innebära starten på nya klimatförändringar. Dessa klimatförändringar kanske skulle vara mindre omfattande och kanske även mer lokala än de som orsakats av koldioxidutsläppen. I och med sin oförutsägbarhet så skulle förändringarna dock kunna vara farliga. I vissa delar av världen skulle exempelvis jordbruk och matförsörjning kunna hotas av plötsliga förändringar i det lokala klimatet.

Källor

New Yorker

New York Times

Fossilfritt stål

Just nu håller vi i Sverige på med att utveckla en process för att kunna tillverka något så unikt som fossilfritt stål. Traditionellt har ståltillverkningen krävt att massor av kol förbrukas just för att det krävs stor tillgång till billigt och effektivt bränsle för att få upp den hetta som krävs för att tillverka stålet. För att världen ska klara sina åtaganden vad det gäller att reducera växthusgaserna kommer det dock inte i framtiden att vara möjligt att tillverka stål som man gör idag. Eftersom stålet förmodligen alltid kommer att behövas så kommer man bli tvungen att tillverka det på nya sätt.

Ett svenskt initiativ

SSAB, LKAB och Vattenfall bildade för några år sedan ett gemensamt bolag, Hybrit, för att utveckla den fossilfria stålet. En pilotanläggning har byggts i Luleå just i syftet att ta fram en effektiv process för att tillverka stål utan fossila resurser. Hela syftet med projektet var att ge förutsättningar för Sverige att klara av de åtaganden man gjort genom Parisavtalet. Just eftersom så mycket stål tillverkas i Sverige så är en effektivare och mer miljövänlig process något av ett måste för att vårt land ska ha en chans att nå de hårt satta målen.

Självklart är det inte bara Sverige man tänker på när man utvecklar denna teknik. När man bevisat att den fungerar så hoppas man självklart att även resten av världen ska kunna haka på. Jordens befolkning växer och alla dessa människor behöver byggnader att bo och arbeta i. Det finns helt enkelt inte några realistiska alternativ till stål när det gäller att bygga höga, säkra och kostnadseffektiva byggnader. Därför behöver vi hitta ett sätt att kunna framställa stål även i framtiden. Det utan att vi lägger en allt för stor börda på vår miljö.

Hur går det till?

I nuläget framställs det mesta stålet genom att man använder kol och koks för att i en energikrävande process utvinna järn ur järnmalm. I det nya projektet kommer man istället använda vätgas som energikälla för denna process. Vätgasen kommer att produceras helt utan fossila bränslen. En annan fördel med att använda vätgas är att den enda restprodukten som bildas är helt vanligt vatten.

Fler företag hakar på

Idag kom nyheten att Northvolt och Volvo ska bygga en helt ny batterifabrik i Sverige för 30 miljarder svenska kronor. Detta är alltså en helt ny fabrik utöver den batterifabrik som redan byggs i Skellefteå. Var den ny fabriken ska ligga är ännu inte klart. Vad som dock är väldigt intressant är att man i samband med denna nyhet även gick ut och sa att man ämnar att använda fossilfritt stål i tillverkningen. Det blir att viktigare för företagen att visa på sin miljömedvetenhet. Detta är goda nyheter för vårt svenska initiativ, men så klart även för jordens klimat.

Framtidens sätt att resa och förflytta sig

Vi fick nyligen frågan om vi inte kan ta upp lite angående framtidens teknik för transport och resande. Hur tror alltså vi att människor kommer resa och förflytta sig innan detta århundradet är slut?

Resa utan att fysiskt förflytta sig

Det omedelbara svaret, vilket kanske många tycker låter tråkigt, är att vi inte tror att folk kommer resa lika långt och lika ofta som vi gör idag. Att resa långt kräver mycket energi. Även om vi uppfinner mycket mer miljövänliga fordon så kommer även de kräva någon form av energikälla. Dessa energikällor, och även att bygga själva fordonen i allmänhet kräver resurser. Oavsett hur man vänder och vrider på det kommer resurserna på vår planet alltid på något sätt vara begränsade, och vi kommer få lära oss att anpassa oss till detta faktum. Vad man än tillverkar så kommer det ge en miljöpåverkan till någon utsträckning. Därför kommer det aldrig vara önskvärt att bygga hur många flygplan eller rymdskepp som helst, utan människor kommer att i större utsträckning bli tvungna att stanna där de är.

I framtiden tror vi istället att mycket vad det gäller resande och upplevelser kommer ske virtuellt. Vi kommer med hjälp av modern teknisk utrustning kunna bege oss in i världar som ser och känns verkliga ut. Med hjälp av virtual reality kommer vi kunna resa till andra sidan jordklotet på bara någon sekund. Man kommer heller inte bara kunna resa långa distanser, man kommer även kunna att resa i tiden. Tänk att med teknikens värld kunna skapa världar från det förgångna, där användaren till exempel får chansen att besöka en förhistorisk jord, eller varför inte det gamla romarriket.

Flygande bilar

Jo du läste rätt. Länge har det talats om flygande bilar, länge har de även känts mer som en science fiction-fantasi än verklighet. Men tekniken har nu kommit så långt att tiden är mogen. Det är bara en tidsfråga innan vi börjar se de flygande “bilarna” i våra större städer. Dessa transportfordon kommer att vara helt självkörande, det hade ju såklart varit alldeles för farligt att låta människor styra dessa flygmaskiner. De har flygande bilarna kommer vara väldigt lika dagens drönare, men större. Batteritekniken har nu kommit så långt att den snart är redo att driva även större fordon som människor kan sitta i. De här fordonen kommer inte främst att ägas av enskilda personer utan de kommer vara som förarlösa taxibilar som kommer kunna transportera folk mellan på förhand bestämda punkter. Allt eftersom tekniken utvecklas så kommer fler och fler landningsplatser kunna byggas i staden. I ett fullt utvecklat system kan dessa nät närmast jämföras med exempelvis ett tunnelbanesystem men där människor kommer kunna gå på vilken knutpunkt de vill och och direkt till den punkt de önskar.

Rymdresor

I en lite mer avlägsen framtid kommer vi se möjligheten för privatpersoner som har det gott ställt att faktiskt få möjligheten att resa till andra planeter, åtminstone Mars i alla fall. Tekniken för rymdresor kommer även den att förfinas och bli mer effektiv vilket kommer göra att man kommer kunna erbjuda människor möjligheten att lämna jorden. Dock komma detta endast gälla för en ytterst liten utvald skara. Att resa i rymden kommer sannolikt för all överskådlig framtid vara väldigt dyrt och resurskrävande. Men för de som kan betala för sig kommer exempelvis vara möjligt att bosätta sig på en koloni på Mars. Fler sätt att resa på hittar du i Raconteurs artikel.

Elbilarna tar över

Elbil som laddas i Amsterdam

Rubriken kanske är något överdriven men efter att ha läst en artikel i the Guardian så är vi ganska optimistiska för framtiden. Förutom positiva framtidsbilder redogör även artikeln för en del hot som kan sakta ner utvecklingen mot en övergång från fossildrivna till eldrivna bilar.

I artikeln konstateras att dagens försäljning av elbilar till en del är beroende av statliga subventioner som finns i en mängd länder. Om utvecklingen kommer fortsätta som den gör nu så kommer emellertid de rena subventionerna i praktiken kunna tas bort redan någon gång mellan år 2025-2030. Att subventionerna då inte längre kommer behövas beror på den fantastiska utveckling som sker inom batteriområdet. Om utvecklingen fortsätter som den gjort hittills så kommer batterierna vara så pass billiga om ett antal år att en bensindriven bil kommer kosta lika mycket som en eldriven bil. När priset blir likvärdigt finns det ingen ekonomisk anledning att inte välja en elbil eftersom de tack vare billig milkostnad och låga reparationskostnader slår fossildrivna bilar med hästlängder.

För att hjälpa miljön och elbilarna på vägen så lyft betydelsen av höjda skatter på fossila bränslen fram. Bensindrivna bilar, och särskilt stora sådana tär på vår miljö och bidrar till växthuseffekten. Idag får man inte betala för den fulla skada ens bil gör på miljön, skulle bensinpriserna stiga till en nivå som motsvarar skadan av miljöutsläppet så skulle elbilen snabbt bli ett mer attraktivt val.

Många länder har redan i dag förmåner för ägare av elbilar som till exempel: Skattereduktioner, undantag från vägtullar, gratis parkering eller till och med dedikerade parkering. Studien som citeras i artikeln konstaterar att det åtminstone i stadsområden redan idag är billigare och mer praktiskt att äga en elbil än en motsvarande bil som drivs av ett icke-förnybart bränsle. Tänk vilken fantastisk framtid vi går till mötes! Det ska bli spännande att följa utvecklingen de närmaste åren.

Delningsekonomin

Även om elbilar nu tycks komma att bli standard i en inte allt för avlägsen framtid så kanske det inte räcker för att rädda miljön. Om miljarder människor ska ha sin egen elbil så kommer omställningen lägga en tung börda på ett redan överbelastat jordklot. Bilarna innehåller en mängd material som är mycket svårt att utvinna utan att på något sätt skada jorden. Inte minst batterierna utgör ett stort problem vad det gäller massproduktion av elfordon. Ska vi kunna tillverka miljoner eller till och med miljarder med nya elbilar så krävs att gigantiska mängder kobolt tas upp ur marken. Utvinningen av kobolt skadar redan idag miljö och människor, inte minst i Afrika där de största fyndigheterna finns. Att utvinna råvaror till elfordonen kommer även i sig resultera i utsläpp av stora mängder koldioxid. Även senare steg i produktionsprocessen av till exempel elbilar kommer oundvikligen ge upphov till nya utsläpp. Det gäller därför att världen inser att det inte bara gäller att gå över till elfordon så fort som möjligt. Ett måste är också att vi ändrar hela vårt konsumtionstänk. Om vi ska kunna överleva på den här planeten så måste vi lära oss att bättre dela på de gemensamma resurser vi har. Här kommer delningsekonomin in i bilden.

Delningsekonomi har sedan några år varit ett ord på mångas läppar. Men vad betyder då delningsekonomi? Delningsekonomi kan ha olika vida definitioner beroende på vem du frågar. Vi anser att man med fördel kan sträcka ut begreppet ganska långt. Ett exempel på ett väl fungerande koncept är det att dela på bil i en så kallad bilpool. I en bilpool kan medlemmarna vara med att dela på en eller ett antal bilar. Detta är perfekt för familjer eller personer som inte behöver använda bilen dagligen men som ändå några gånger i veckan eller månaden har behov av att använda en bil. I ett vidare perspektiv anser vi att även uber är ett exempel på delningsekonomin. Det är faktiskt kanske miljövänligt att välja att åka uber istället för att ha en egen bil. En chaufför som kör sin uberbil regelbundet bidrar till att bilen som resurs verkligen utnyttjas maximalt. Själva systemet med uber är ju också smått genialiskt eftersom det det väljer den bil som är absolut närmast från en stor mängd chaufförer. Tänk hur det varit tidigare när man varit tvungen att ringa till ett enskilt taxibolag och det fått skicka en bil som kanske inte alls var speciellt nära din position.

Vår vision för framtiden är en delningsekonomi för fordon där ingen behöver äga sitt eget fordon utan där fordonen kan hyras för bara den tid de behövs. Tänk dig själv om det finns fullt med gemensamma fordon runt omkring oss och vi med hjälp av en app a la uber kan tillkalla närmast möjliga lediga fordon. Elbilarna och elmopederna är självklart självkörande så det behövs inte någon stackars chaufför ska behöva sitta i dem och vänta på kunder. Används inte fordonet för tillfället, ja då kör de bara in till vägkanten och väntar där tills det behövs. Denna typ av delningssystem finns redan i USA i liten skala. Där är det till exempel möjligt att hyra en elscooter med hjälp av en app. Någon frilansande person kör då snabbt scootern till dig. Men det är så klart först när fordonen blir självkörande som man kan få ner kostnaderna så pass mycket att det inte längre kommer vara intressant att äga ett eget fordon.

Kärnkraft och elförsörjningen

Sverige kommer de närmaste åren behöva ett stort tillskott av elkraft om man ska klara av de högt ställda klimatpolitiska målen. Hur denna elkraft ska kunna produceras är ännu oklart. Nybyggnation av vindkraft ger så klart ett tillskott till den totala produktionen. Men faktum är att vindkraft idag bara är en mycket liten del av denna totala elkraft som produceras. Skulle den kärnkraft som finns idag avvecklas skulle den i praktiken inte kunna ersättas av vindkraft inom en överskådlig framtid.

Vattenkraften står för en betydligt större del av den svenska elförsörjningen än vindkraften. (Vattenkraft står för ca 40% av elproduktionen i Sverige medan vindkraften står för strax äver 10% av produktionen. Källa 2016 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/energi/)

Inte heller vattenkraft ses som en trovärdig ersättare till kärnkraften, detta eftersom att vattenkraften redan är väl utbyggd på de ställen i landet där den lämpar sig allra bäst.

Kds partiledare Ebba Busch Thor gjorde mitt i valrörelsen ett uppmärksammat utspel angående kärnkraften. I en debatt i DN gjorde hon en markant vändning mot Kds tidigare bedrivna politik. Ebba Busch Thor uttalade att Sveriges industri kommer behöva en stor mängd fossilfri energi de kommande åren om de klimatpolitiska målen ska ha en chans att infrias. Trots att Busch Thor direkt fick mothugg från partiets egen energipolitiska talesperson så tycks Kds nya politik öppna upp för ett fortsatt användande av kärnkraft i Sverige. Får KD som de vill så kommer det bli möjligt att förlänga livstiden på befintliga kärnkraftverk. Partiet öppnar till och med upp för en möjlighet att bygga nya reaktorer på befintliga platser.

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/kd-oppnar-for-mer-karnkraft-far-mothugg-inom-egna-partiet-6926064

Vår åsikt är att kärnkraft inte är den bästa lösningen för världen. På kort och medellång sikt är den dock den enda lösningen för att få bukt med ett än värre problem, nämligen de fossila utsläppen. Växthusgaserna är ett större problem för planeten och ett större hot mot mänskligheten än riskerna med kärnkraften utgör enligt vår mening. För att klara av klimatmålen så måste vi få en mycket större tillgång till billig elkraft. För att producera elkraft i den mängd som kommer behövas finns i dagsläget bara en lösning och det är kärnkraften.

Välkommen till vår nya sida

Hej och välkomna till våra nya sida, HugoSophia.com. Vi som står bakom sidan heter Sophia och Hugo. Vi är två ingenjörer med stort intresse för ny teknik. Vi startade denna blogg eftersom vi båda brinner för elteknik i allmänhet och eldrivna fordon i synnerhet. Vår tanke är att med denna sida lyfta fram elektriciteten som det fantastiska under det faktiskt är. Elektriciteten har en gång revolutionerat världen och nu tack vare nya bättre batterier så är den på väg att göra det igen. Växthuseffekten är vår tids största utmaning, men tack vare elektriciteten så har vi ett verktyg att bekämpa den.

Eldrivna fordon och andra maskiner släpper inte ut några växthusgaser eller smutsiga partiklar. Eldriven teknik är ren och fantastik häftig. Vi tänker därför på denna sida lyfta fram ny teknik och innovation som har potential att göra världen till en bättre plats att leva på. Vi kommer diskutera aktuella ämnen och kanske så småningom testa elektriska prylar och fordon.

Eftersom vi har fullt upp med våra karriärer, familjer och fritidssysselsättningar så kommer vi uppdatera sidan när tid blir över. Så räkna med att det kan bitvis vara lång tid mellan inläggen. Men håll ut, vi hoppas ni kommer tycka att det blir givande läsning! Vi tar även gärna emot gästinlägg inom ämnet! Om du är intresserad att skriva ett inlägg till vår sida hör gärna av dig. Författaren får givetvis sitt namn publicerat.

Testa ett elfordon idag

En fråga man ofta hör är hur man som individ kan bidra till en bättre och mer miljövänlig värld. De två största utsläppsbovarna för en genomsnittlig svensk är dels köttet vi äter och dels alla transporter vi måste göra för att ta oss till jobb, skola, fritidsaktiviteter med mera. Det man kan göra för miljön som ger mest effekt är alltså att dra ner på sin köttkonsumtion samt att dra ner på transporterna eller göra dem mer miljövänliga helt enkelt.

Det bästa man kan göra för att minska utsläppen från sina fordon är att gå över till att gå eller cykla. Men eftersom det oftast inte är möjligt att helt skippa bilen eller mopeden så är det näst bästa alternativet för miljön att köpa ett eldrivet fordon. Elbilar och elmopeder är något alldeles extra, det märker man när man testar dem. De är coola, tysta och smidiga. Elmopeder och elbilar kostar så klart mer än de bensindrivna alternativen. Därför får man ha respekt för att man kanske inte har plånboken för ett elfordon. I många hushåll tror vi dock att möjligheten finns, det handlar bara om att prioritera. Vi brukar därför uppmuntra folk att testköra den där Teslan eller elmopeden. När man väl provkört ett elfordon så är man såld! Här kan du läsa tester om de bästa elmopederna http://www.elmopedinfo.se för inspiration om vilka du vill provköra! Elbilar är fortfarande relativt dyra men det finns mopedbilar som ett billigare första steg. I en nära framtid tror vi på betydande prissänkningar även på elbilarna.

Elcykeln, inte att förglömma