Plan B för klimatet?

Huvudspåret för att kämpa mot klimatförändringarna ligger fortfarande i att minska våra utsläpp av växthusgaser. Men allt eftersom de mål som sattes i Parisfördraget tycks vara allt mer omöjliga att uppnå, så börjar allt fler fråga sig om det finns några alternativa sätt att rädda klimatet på. Kan man på något annat sätt kyla jorden eller åtminstone bromsa den tilltagande temperaturökningen?

Geoengineering

Geoengineering har, vad jag vet, inte idag något motsvarande begrepp i svenska språket. Vad geoengineering inom klimatområdet handlar om är helt enkelt att på ett storskaligt sätt manipulera klimatet. I detta fall i syfte att motverka de effekter som våra utsläpp av växthusgaser har fått och fortsätter orsaka för klimatet.

Introducera solreflekterande partiklar till atmosfären

Idén att skjuta upp miljontals eller miljarder partiklar upp i atmosfären för att reflektera bort en del av solljuset, och därmed värmen, har funnits ett tag. Förmodligen kommer inspirationen från de företeelser man kunnat observera vid stora vulkanutbrott. Vid ett vulkanutbrott så spyr vulkanen ut stora mängder sotpartiklar som under en period lägger sig i atmosfären och effektiv blockerar solljuset från att nå jorden. Vid stora vulkanutbrott har man faktiskt i vissa fall kunnat observera en effekt på hela jordens temperatur. Genom långvariga utbrott där partiklarna stannar kvar i atmosfären under en längre tid så har man alltså sett att hela jorden tillfälligtvis blivit lite kallare. Tack vare att partiklarna har blockerat en andel av solljuset från att nå jordens yta så har en kylande effekt skapats.

Vad man talar om är att helt enkelt spruta upp olika aerosola ämnen i atmosfären. Att göra detta så det ger märkbar effekt är självklart ett mycket stort, tidskrävande och kostsamt projekt. Dock är det ett relativt litet projekt jämfört med all den koldioxid vi har pumpat upp i atmosfären så här långt. Att få upp aerosoler som kommer göra skillnad i att reflektera bort solljus är allt inte på långa vägar så omfattande som att pumpa ut den koldioxid som idag ger en motsvarande temperaturhöjande effekt på klimatet.

Mer plankton till havet

En annan ide inom geoengineering är att tillföra mer plankton till havet. Plankton lever nämligen av koldioxid. Genom att plantera ut ett livskraftigt plankton som förökar sig i världshaven så kan man snabbt binda mer koldioxid i haven. Genom att haven suger åt sig en del av koldioxiden så sänks halterna i atmosfären. Genom att sänka nivån på koldioxid i luften så minskar man därmed också den pågående växthuseffekten.

Problem

De typer av lösningar som diskuterats ovan kommer också med stora problem. Det finns tillexempel farhågor för att man idag inte fullt ut kan överblicka konsekvenserna av att sätta igång projekt som dessa. När väl lösningarna börjar rullas ut kan de vara omöjliga att stoppa, de kan i värsta fall bli självförstärkande över tid. Man kan idag inte med säkerhet säga vilka konsekvenser vi kan förvänta oss gällande exempelvis människors hälsa om man skulle släppa ut konstgjorda partiklar i atmosfären. Ej eller om haven skulle fyllas med en genmanipulerad koldioxidslukande plankton.

Sannolikt skulle dessa lösningar även kunna innebära starten på nya klimatförändringar. Dessa klimatförändringar kanske skulle vara mindre omfattande och kanske även mer lokala än de som orsakats av koldioxidutsläppen. I och med sin oförutsägbarhet så skulle förändringarna dock kunna vara farliga. I vissa delar av världen skulle exempelvis jordbruk och matförsörjning kunna hotas av plötsliga förändringar i det lokala klimatet.

Källor

New Yorker

New York Times