Fossilfritt stål

Just nu håller vi i Sverige på med att utveckla en process för att kunna tillverka något så unikt som fossilfritt stål. Traditionellt har ståltillverkningen krävt att massor av kol förbrukas just för att det krävs stor tillgång till billigt och effektivt bränsle för att få upp den hetta som krävs för att tillverka stålet. För att världen ska klara sina åtaganden vad det gäller att reducera växthusgaserna kommer det dock inte i framtiden att vara möjligt att tillverka stål som man gör idag. Eftersom stålet förmodligen alltid kommer att behövas så kommer man bli tvungen att tillverka det på nya sätt.

Ett svenskt initiativ

SSAB, LKAB och Vattenfall bildade för några år sedan ett gemensamt bolag, Hybrit, för att utveckla den fossilfria stålet. En pilotanläggning har byggts i Luleå just i syftet att ta fram en effektiv process för att tillverka stål utan fossila resurser. Hela syftet med projektet var att ge förutsättningar för Sverige att klara av de åtaganden man gjort genom Parisavtalet. Just eftersom så mycket stål tillverkas i Sverige så är en effektivare och mer miljövänlig process något av ett måste för att vårt land ska ha en chans att nå de hårt satta målen.

Självklart är det inte bara Sverige man tänker på när man utvecklar denna teknik. När man bevisat att den fungerar så hoppas man självklart att även resten av världen ska kunna haka på. Jordens befolkning växer och alla dessa människor behöver byggnader att bo och arbeta i. Det finns helt enkelt inte några realistiska alternativ till stål när det gäller att bygga höga, säkra och kostnadseffektiva byggnader. Därför behöver vi hitta ett sätt att kunna framställa stål även i framtiden. Det utan att vi lägger en allt för stor börda på vår miljö.

Hur går det till?

I nuläget framställs det mesta stålet genom att man använder kol och koks för att i en energikrävande process utvinna järn ur järnmalm. I det nya projektet kommer man istället använda vätgas som energikälla för denna process. Vätgasen kommer att produceras helt utan fossila bränslen. En annan fördel med att använda vätgas är att den enda restprodukten som bildas är helt vanligt vatten.

Fler företag hakar på

Idag kom nyheten att Northvolt och Volvo ska bygga en helt ny batterifabrik i Sverige för 30 miljarder svenska kronor. Detta är alltså en helt ny fabrik utöver den batterifabrik som redan byggs i Skellefteå. Var den ny fabriken ska ligga är ännu inte klart. Vad som dock är väldigt intressant är att man i samband med denna nyhet även gick ut och sa att man ämnar att använda fossilfritt stål i tillverkningen. Det blir att viktigare för företagen att visa på sin miljömedvetenhet. Detta är goda nyheter för vårt svenska initiativ, men så klart även för jordens klimat.